Redakcja

Redaktor

Bogusław Nowakowski – ur. 1957, od dziecka mieszkaniec Gliwic, zajmował czołowe miejsca w gliwickich alpejskich zawodach juniorów – później w ogólnopolskich zawodach Akademickich Klubów Narciarskich i AZS, członek zarządu AKN “Firn”, kierownik sekcji narciarskiej AZS Politechnika Śl., członek Prezydium Federacji Akademickich Klubów Narciarskich,  założyciel i wieloletni prezes Międzyszkolnego Klubu Narciarskiego Gliwice. Absolwent Politechniki Śl.

kontakt: bnowakowski@velo.com.pl

 

Wspominają:

       

Maciej Haczewski – ur. 1936, związany od młodości z Gliwicami i ich wieloletni mieszkaniec, zawodnik zakopiańskiego klubu “Kolejarz”, członek Gliwickiego Klubu Narciarskiego, organizator gliwickiego narciarstwa sportowego, prowadził pierwszy w Gliwicach serwis narciarski.

 

Janusz Lisowski – ur. 1935, mieszkaniec Gliwic, absolwent Politechniki Śl., zapalony turysta, członek Gliwickiego Klubu Wysokogórskiego oraz Gliwickiego Klubu Narciarskiego.

 

Stefan Brońka – ur. 1956 w Zakopanem, w młodości zawodnik klubu “Wisła Gwardia” Zakopane, na studiach w AKN “Firn” i AZS Politechnika Śląska, wielokrotny Mistrz Polski, założyciel i wieloletni szef szkolenia MKN Gliwice, od czasu studiów mieszka w Gliwicach.

 

Piotr Zastawny – ur.1963, wieloletni mieszkaniec Gliwic, absolwent Politechniki Śląskiej, członek AKN “Firn” i AZS Politechnika Śląska, założyciel i wieloletni trener MKN Gliwice. Jego syn Jakub, na Ogólnoposkiej Olimpiadzie Młodzieży w Zakopanem w 2011 roku, zdobył 4 złote i 1 srebny medal.

 

Piotr Bernas – ur.1956 , mieszkaniec Gliwic, absolwent Politechniki Śląskiej, instruktor narciarski, AKN-SPORT CENTER-MKN.

 

Krzysztof Gosiewski – mieszkaniec Gliwic, aktywny członek Gliwickiego Klubu Narciarskiego, organizator zawodów o “Puchar Gliwic”.

 

Przemysław Zagierski – ur. 1934, jak sam siebie określa – “gliwicki narciarz”, w Gliwicach mieszkał ponad 25 lat, od 1977 mieszka w Oslo w Norwegii.

 

Andrzej Ostrowski – ur. 1948, mieszkał w Gliwicach do 1974 roku, obecnie mieszka w Kanadzie w Calgary.

 

Włodzimierz Leszek Grodecki – ur. 1941, od wczesnej młodości mieszka stale w Gliwicach. Absolwent Politechniki Śląskiej, wieloletni pracownik Przedsiębiorstwa Robót Górniczych, założyciel szkółki narciarskiej PRG.